MC-lappen

 1. Klasse A - Pakke
 2. 17 440,-*
 3.  
  Obligatorisk kurs (3t)
 4.  
  Trinn 2 veiledningstime
 5.  
  Trinn 3 veiledningstime
 6.  
  Sikkerhetskurs på bane
 7.  
  Sikkerhetskurs på vei
 8.  
  Leie av MC til førerprøve
 9. Kontakt oss i dag!
 1. Priser
 2. Klasse A - Tung motorsykkel
 3. MC Grunnkurs (3t)
   
  900,-
 4. Kjøretime (45min)
   
  1125,-
 5. - Tillegg etter 16:00 / helg
   
  150,-
 6. Trinnvurdering trinn 2 (45min)
   
  1125,-
 7. Trinnvurdering trinn 3 (45min)
   
  1125,-
 8. Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk
   
  5800,-*
 9. Baneleie på NMK Trøgstad
   
  1000,-
 10. Sikkerhetskurs på vei
   
 11. - (innledning og klargjøring)
   
  400,-
 12. - (praktisk kjøring)
   
  7000,-
 13. - (oppsummering)
   
  400,-
 14. Leie av MC til førerprøve
   
  3200,-
 15. Leie av MC til førerprøve (kveld/helg)
   
  4000,-
 16. Utvidelse fra kl A2 til kl A (7t)
   
  6500,-
 17. - (7t forutsetter at du har kjøreerfaring)
   
 18. * Baneleie kommer i tillegg
   
 19. Kontakt oss i dag!

Trinn 1

I trinn 1 er målene hovedsakelig rettet mot elevens risikoforståelse og trafikksystemet. Opplæringen består av trafikalt grunnkurs. Kurset er felles for alle de lette klassene. Det skal bidra til at eleven får en grunnleggende forståelse for hva førerrollen og førerdyktighet innebærer. Kurset omfatter bl.a. førstehjelp og å være trafikant i mørket.


Kursleder:
Morten Andresen

Trinn 2

I trinn 2 skal eleven lære å mestre motorsykkelen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. God kjøreteknisk ferdighet er nødvendig for å få utbytte av treningen i trinn 3, og vil også innebære at kjøringen er økonomisk og mest mulig miljøvennlig. Eleven skal tilegne seg kunnskap om kjøretøyet og føreransvaret i tillegg til grunnleggende kunnskap om mennesket og vegen.

Opplæringen i trinnet består av det obligatoriske kurset Grunnkurs klasse A1, A2 og A og ikke-obligatorisk individuell grunnleggende praktisk opplæring. Det er ikke fastsatt et minste timetall for opplæringen i dette trinnet. Omfanget av undervisningen må tilpasses elevens forutsetninger og muligheter for øvingskjøring.

Mot slutten av trinnet skal eleven gjennomføre en trinnvurdering i samsvar med § 7-5. Eleven skal, med utgangspunkt i sine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig. Læreren skal gi eleven en tilråding i spørsmålet om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å få et godt utbytte av opplæringen i neste trinn.

Trinn 3

I trinn 3 er målene rettet mot elevens læring av trafikale ferdigheter i varierte veg- og trafikkmiljø. Kunnskap om aktuelle bestemmelser i vegtrafikklovgivningen inngår. Ved avslutningen av trinn 3 skal eleven kjøre selvstendig og ha et prestasjonsnivå nær kravene til å bestå førerprøven. Undervisningen må tilpasses elevens erfaringsbakgrunn og muligheter for øvingskjøring. Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk er obligatorisk for alle som skal ha førerett i klasse A.

Mot slutten av trinnet skal eleven gjennomføre en trinnvurdering i samsvar med § 7-5. Eleven skal, med utgangspunkt i sine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig. Læreren skal gi eleven en tilråding i spørsmålet om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å få et godt utbytte av opplæringen i neste trinn.

Trinn 4

Målene i trinn 4 er hovedsakelig rettet mot elevens risikoforståelse og selvinnsikt, slik som i trinn 1. En viktig forutsetning er at emnene risikoforståelse, kunnskap om regler og trafikken som system utdypes gjennom hele opplæringen, selv om disse temaene vektlegges spesielt i starten og slutten av opplæringen.

Sikkerhetskurs på veg er obligatorisk for alle som skal ha førerett i klasse A. Kurset skal bidra til at eleven videreutvikler kompetanse til å unngå ulykker, bl.a. gjennom selvstendig øving på veg.

Den obligatoriske opplæringen alene er vanligvis ikke nok til å nå fram til hovedmålet for opplæring til førerkort klasse A. I tillegg må det suppleres med tilstrekkelig øving gjennom opplæring ved trafikkskole, øvingskjøring eller begge deler.