Klasse A1, Lett motorsykkel

Motorsykkellappen

Lett motorsykkel lappen

På 2 Hjul Trafikkskole hjelper deg gjerne med å oppfylle drømmen. Livet på to hjul er fantastisk!

MC-opplæringen starter med 3 timers obligatorisk grunnkurs (teori), uansett MC-klasse.

Har du allerede gjennomført MC Grunnkurs – og klar for din første kjøretime? Ta kontakt her!

For å ta MC-lappen for lett motorsykkel må du ha fylt 16 år. Førerkort klasse A1 gir rett til å kjøre motorsykkel på opp til 125 ccm. Med dette førerkortet kan du også kjøre moped, trehjuls motorsykkel med maks effekt på 15 kW, mopedbil på under 150 kg og snøscooter (dersom førerkortet er tatt før 1. juli 2006).

Våre kurs og påmeldingsskjema finner du nedenfor!

HJELM: Godkjent hjelm med mulighet for montering av kommunikasjonsutstyr

BUKSE: Buksene må være heldekkende, helst med innebygd beskyttelse

JAKKE: Jakken må være heldekkende, helst med innebygd beskyttelse

SKO: Skoene må være uten snøring og må dekke anklene

HANSKER: Hanskene skal dekke over håndledd

RYGGSKINNE: Du bør også ha en ryggskinne som beskytter ryggen mot støt

* Pakkepris er uten individuelle kjøretimer (etter behov)

* Pakkepris er uten individuelle kjøretimer (etter behov)
 1. Klasse A1 - Pakke
 2. 11 340,-
 3.  
  Obligatorisk kurs (3t)
 4.  
  Trinn 2 veiledningstime
 5.  
  Trinn 3 veiledningstime
 6.  
  Sikkerhetskurs på bane
 7.  
  Sikkerhetskurs på vei
 8.  
  Leie av MC til førerprøve
 9. Kontakt oss i dag!
 1. Priser
 2. Klasse A1 - Lett MC
 3. MC Grunnkurs (3t)
   
  900,-
 4. Kjøretime (45min)
   
  1125,-
 5. - Tillegg etter 16:00 / helg
   
  150,-
 6. Trinnvurdering trinn 2 (45min)
   
  1125,-
 7. Trinnvurdering trinn 3 (60min)
   
  1500,-
 8. Sikkerhetskurs i trafikk kl A1
   
  4400,-
 9. Sikkerhetskurs på vei kl. A1
   
  5500,-
 10. Leie av MC til førerprøve
   
  3200,-
 11. Leie av MC til førerprøve (kveld/helg)
   
  4000,-
 12. Kontakt oss i dag!

Alle elever er selv ansvarlige for å holde seg oppdatert på våre priser til enhver tid, vi publiserer fortløpende prisjusteringer.

Gebyr til Trafikkstasjonen Priser
Gebyr praktisk prøve 2030,- / 2070,-
Teoriprøve på trafikkstasjonen 380,-
Førerkort 90,-/220,-
Bilde v/trafikkstasjonen 70,-

Trinn 1 – Trafikalt grunnkurs

Alle som skal ta førerkort på et kjøretøy, og som er under 25 år, må gjennomføre Trafikalt Grunnkurs. Du kan ta kurset fra og med du er 15 år. Dersom du er over 25 år får du fritak for Trafikalt Grunnkurs, men må gjennomføre Førstehjelpskurs og Mørkekjøring.

Har du allerede gjennomført Trafikalt Grunnkurs inkludert Førstehjelp og Mørkekjøring, eller innehar førerkort fra en annen førerkortklasse, kan du begynne rett på trinn 2.

Trinn 2 – Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

På dette trinnet er det obligatorisk med et 3 timers teoretisk MC-kurs, du skal gjennom drøfting med medelever og lærer, og gjennom refleksjon og oppsummering utvikle grunnleggende forståelse for hva kjøring med motorsykkel innebærer.

I trinn 2 skal du lære å mestre motorsykkelen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. God kjøreteknisk ferdighet er nødvendig for å få utbytte av treningen i trinn 3. Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen i dette trinnet.

Mot slutten av trinnet skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du skal, med utgangspunkt i dine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig.

Trinn 3 – Trafikal del

I trinn 3 er målene rettet mot din læring av trafikale ferdigheter i varierte veg – og trafikkmiljø. Kunnskap om aktuelle bestemmelser i vegtrafikklovgivningen inngår. Ved avslutningen av trinn 3 skal du kjøre selvstendig og ha et prestasjonsnivå nær kravene til å bestå førerprøven.

Obligatorisk Sikkerhetskurs i trafikk er på 4 timer og en del av opplæringen i dette trinnet. Det vektlegger valg av kjøremåte og sikker samhandling med andre trafikanter.

Mot slutten av trinnet skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du skal, med utgangspunkt i dine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig.

Trinn 4 – Avsluttende opplæring

Sikkerhetskurs kurs på vei er obligatorisk og er på totalt på 4 timer, hvorav 3 timer skal være sammenhengende praktisk kjøring. Resterende tid fordeles til planlegging, refleksjon og oppsummering.

Du skal planlegge en sammenhengende kjøretur og ta hensyn til særlige forhold knyttet til kjøreturen. Kjøre selvstendig, sikkert og effektivt over lengre strekninger i krevende og variert miljø, å beskrive og begrunne din kjørestrategi. Reflektere over og vurdere egen kompetanse som motorsyklist.