Klasse A, Tung motorsykkel

Motorsykkellappen

Drømmer du om å ta MC-lappen?

På 2 Hjul Trafikkskole hjelper deg gjerne med å oppfylle drømmen. Livet på to hjul er fantastisk!

MC-opplæringen starter med 3 timers obligatorisk grunnkurs (teori), uansett MC-klasse.

Har du allerede gjennomført MC Grunnkurs – og klar for din første kjøretime? Ta kontakt her!

For å ta lappen for tung motorsykkel (Klasse A) må du være minst 24 år. Det finnes et unntak for aldersregelen hvis du er fylt 20 år og har hatt førerkort for mellomtung motorsykkel (Klasse A2) i mer enn to år og gjennomfører et kurs som varer i syv timer. Med dette førerkortet kan du kjøre alle typer motorsykler.

Våre kurs og påmeldingsskjema finner du nedenfor!

HJELM: Godkjent hjelm med mulighet for montering av kommunikasjonsutstyr

BUKSE: Buksene må være heldekkende, helst med innebygd beskyttelse

JAKKE: Jakken må være heldekkende, helst med innebygd beskyttelse

SKO: Skoene må være uten snøring og må dekke anklene

HANSKER: Hanskene skal dekke over håndledd

RYGGSKINNE: Du bør også ha en ryggskinne som beskytter ryggen mot støt

* Pakkepris er uten individuelle kjøretimer (etter behov)

* Pakkepris er uten individuelle kjøretimer (etter behov)
 1. Klasse A - Pakke
 2. 17 440,-*
 3.  
  Obligatorisk kurs (3t)
 4.  
  Trinn 2 veiledningstime
 5.  
  Trinn 3 veiledningstime
 6.  
  Sikkerhetskurs på bane
 7.  
  Sikkerhetskurs på vei
 8.  
  Leie av MC til førerprøve
 9. Kontakt oss i dag!
 1. Priser
 2. Klasse A - Tung motorsykkel
 3. MC Grunnkurs (3t)
   
  900,-
 4. Kjøretime (45min)
   
  1125,-
 5. - Tillegg etter 16:00 / helg
   
  150,-
 6. Trinnvurdering trinn 2 (45min)
   
  1125,-
 7. Trinnvurdering trinn 3 (60min)
   
  1500,-
 8. Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk
   
  5800,-*
 9. Baneleie på NMK Trøgstad
   
  1000,-
 10. Sikkerhetskurs på vei
   
 11. - (innledning og klargjøring)
   
  400,-
 12. - (praktisk kjøring)
   
  7000,-
 13. - (oppsummering)
   
  400,-
 14. Leie av MC til førerprøve
   
  3200,-
 15. Leie av MC til førerprøve (kveld/helg)
   
  4000,-
 16. Utvidelse fra kl A2 til kl A (7t)
   
  6500,-
 17. - (7t forutsetter at du har kjøreerfaring)
   
 18. * Baneleie kommer i tillegg
   
 19. Kontakt oss i dag!

Alle elever er selv ansvarlige for å holde seg oppdatert på våre priser til enhver tid, vi publiserer fortløpende prisjusteringer.

Gebyr til Trafikkstasjonen Priser
Gebyr praktisk prøve 2030,- / 2070,-
Teoriprøve på trafikkstasjonen 380,-
Førerkort 90,-/220,-
Bilde v/trafikkstasjonen 70,-

Trinn 1 – Trafikalt grunnkurs

Alle som skal ta førerkort på et kjøretøy, og som er under 25 år, må gjennomføre Trafikalt Grunnkurs. Du kan ta kurset fra og med du er 15 år. Dersom du er over 25 år får du fritak for Trafikalt Grunnkurs, men må gjennomføre Førstehjelpskurs og Mørkekjøring.

Har du allerede gjennomført Trafikalt Grunnkurs inkludert Førstehjelp og Mørkekjøring, eller innehar førerkort fra en annen førerkortklasse, kan du begynne rett på trinn 2.

Trinn 2 – Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

På dette trinnet er det obligatorisk med et 3 timers teoretisk MC-kurs, du skal gjennom drøfting med medelever og lærer, og gjennom refleksjon og oppsummering utvikle grunnleggende forståelse for hva kjøring med motorsykkel innebærer.

I trinn 2 skal du lære å mestre motorsykkelen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. God kjøreteknisk ferdighet er nødvendig for å få utbytte av treningen i trinn 3. Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen i dette trinnet.

Mot slutten av trinnet skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du skal, med utgangspunkt i dine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig.

Trinn 3 – Trafikal del

I trinn 3 er målene rettet mot din læring av trafikale ferdigheter i varierte veg – og trafikkmiljø. Kunnskap om aktuelle bestemmelser i vegtrafikklovgivningen inngår. Ved avslutningen av trinn 3 skal du kjøre selvstendig og ha et prestasjonsnivå nær kravene til å bestå førerprøven. Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen i dette trinnet.

Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk er obligatorisk for klasse A. Gjennom kurset skal din kjøretekniske kompetanse videreutvikles. Gode arbeidsvaner og teknikker for bremsing og styring av motorsykkelen skal være etablert før kurset gjennomføres.

Mot slutten av trinnet skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du skal, med utgangspunkt i dine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig.

Trinn 4 – Avsluttende opplæring

Opplæringen i trinn 4 skal bringe deg fram til hovedmålet, og er i stor grad rettet mot din risikoforståelse. Du skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle din kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås. Du skal videreutvikle evne til refleksjon, til å ta andres perspektiv og til å velge kjøremåter med lav risiko.

Sikkerhetskurs på veg er obligatorisk og er på 8 undervisningstimer. Minimum 1 time innledning og klargjøring, Minimum 5 timers kjøring der du og lærer kan benytte noe av denne tiden til refleksjonspauser, Minimum 1 time oppsummering i etterkant av kjøringen og øvrig tid fordeles ut fra dine behov.