Elevinfo

Skolereglement

Velkommen til vår trafikkskole!

På 2 Hjul Trafikkskole er opptatt av å gi deg som elev en så effektiv opplæring som mulig, og gjerne i samarbeid med din ledsager privat. På den måten får du en fin mulighet til å gjennomføre en trygg og effektiv opplæring hos oss. Før vi starter er det veldig viktig at du setter deg inn i vårt skolereglement.

Søknad

Det er ditt eget ansvar å søke om førerkort. Dette gjør du på: https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/sok-om-forerkort/. Dersom du bruker briller/medikamenter, må du ha en attest fra optiker/lege (Synsprøve for kjøreopplæring). Ta attesten med til Statens vegvesen når du skal avlegge teoriprøve.

Førerprøve

Du er selv ansvarlig for å bestille førerprøve. Les nøye igjennom informasjonsskrivet som blir tilsendt deg fra Statens Vegvesen når førerprøve er bestilt. Du bestiller prøven selv, men i samråd med trafikklærer. Ved oppmøte på Statens Vegvesen for praktisk prøve, må du alltid huske godkjent/gyldig legitimasjon med tydelig skrift og klart bilde, samt evt. optikerattest dersom du bruker briller/kontaktlinser.

Legitimasjon

Du må alltid ha med gyldig legitimasjon når du kjører med oss. Dette på grunn av regler hos Statens vegvesen. Du må også kunne vise frem bevis for fullført Trafikalt grunnkurs.

Betaling

Skal skje før hver kjøretime med vipps eller nettbank. Dersom du har kjøpt en opplæringspakke, skal full innbetaling være dokumentert før oppstart av pakken. Før du meldes opp til praktisk prøve ved Statens vegvesen, skal alle kjøretimer være innbetalt. Gyldighet på kjøp er 12 mnd. fra kjøpsdato.

Vi bruker en app (TABS) hvor elev og foresatt kan ha full kontroll over opplæring og betaling.

– Enkel innlogging med Vipps eller mobilnummer og passord
– Etter første gang innlogget kan man aktivere FaceID.

Funksjonaliteter:

– Se neste kjøretime
– Bestill og betal kjøretime
– Meldinger til og fra trafikklærer eller trafikkskolen
– Hente kontoutskrift
– Dokumentere øvelseskjøringen med GPS

Du finner også appen enkelt i AppStore eller PlayButikk

Timer

Du er selv ansvarlig for å følge opp avtalte timer, enten de er booket på nett, per telefon eller i bilen, samt sjekke elevsiden/appen din TABS.no. På 2 Hjul Trafikkskole er ikke ansvarlig for SMS-varsling som bekrefter avtalte timer eller evt. påminnelser. Du kan selv gå inn på din elevside/app via https://tabs.no/ Brukernavnet er ditt registrerte mobilnummer og passordet får du tilsendt på SMS.

Venting

Det er en gjensidig venteplikt på inntil 20 min. Dersom du ikke har møtt innen denne tiden, og vi ikke har hørt noe, ansees timen for ikke møtt.

Avbestilling

Dersom det skulle oppstå noe som tilsier at du ikke kan ta den oppsatte kjøretimen, er det veldig viktig at du sier i fra i god tid, senest kl. 12.00 virkedagen før timen skal gjennomføres (fredag hvis oppsatte time mandag). Obligatoriske timer MÅ avbestilles senest tre virkedager før planlagt gjennomføring. I motsatt fall blir vi nødt til å kreve betaling, da muligheten til å få besatt timen på så kort varsel med en annen elev er umulig. Dersom vi må avbestille, skjer dette selvfølgelig så langt det lar seg gjøre, i god tid. Eleven vil bli belastet med full pris dersom denne avtalen ikke overholdes.

Sykdom

Hvis du skulle bli syk må du si ifra så tidlig som mulig og senest innen kl 12 virkedagen før. Ved avbestilling senere enn dette pga. sykdom vil det tilkomme et gebyr.

Taushetsplikt

Alle som arbeider ved trafikkskolen, har taushetsplikt. Dersom det er noe du føler behov for å snakke om, er du hjertelig velkommen til det. Det er veldig viktig at vi får en tilbakemelding fra deg dersom der er noe vi kan gjøre bedre.

Vi hos På 2 Hjul Trafikkskole er opptatt at du som kunde er fornøyd. Dersom du av en eller annen grunn ikke er fornøyd, skal du alltid kunne bytte trafikklærer uten negative konsekvenser. Ta kontakt hvis dette blir aktuelt.

Ved elever under 18 år er det de foresatte som står til ansvar for informasjonen ovenfor.

Vi bruker en app (TABS) hvor elev og foresatt kan ha full kontroll over opplæring og betaling.

– Enkel innlogging med Vipps eller mobilnummer og passord
– Etter første gang innlogget kan man aktivere FaceID.

Funksjonaliteter:

– Se neste kjøretime

– Bestill og betal kjøretime

– Meldinger til og fra trafikklærer eller trafikkskolen

– Hente kontoutskrift

– Dokumentere øvelseskjøringen med GPS

Du finner også appen enkelt i AppStore eller PlayButikk